Aerodom.sk

(Naivná) Simulácia rôznych stratégií tvorby cien leteniek

1. Pasažieri (24)

Cena letenky: 300
Cena letenky: 200
Cena letenky: 100

2. Letecké spoločnosti s rôznou cenovou stratégiou

A

"Prémiový"
3F, 2B, 1E
Výnosy let 0
Výsledok celkom 0

B

"Statický"
2F, 2B, 2E
Výnosy let 0
Výsledok celkom 0

C

"Dynamický"
2F, 2B, 2E, 6X
Výnosy let 0
Výsledok celkom 0

D

Lowcost
?B, 6E
Výnosy let 0
Výsledok celkom 0

3. Simulácia

Vysvetlivky v článku o cenách leteniek.